Onderzoek

Mijn promotieproject gaat over opsporing en preventie van leesproblemen bij kleuters.

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende drie factoren onder andere van invloed zijn op de ontwikkeling van beginnende geletterdheid:
      klankbewustzijn (bv: rijmen),
      spraakdecodering (woorden ontcijferen uit spraak),
      woordspecificiteit (kennis over hoe woorden horen te klinken).
Op basis van deze kennis worden er nu nieuwe onderzoeken gedaan over deze factoren, waaronder het huidige project. In dit project onderzoek ik hoe de factoren aan elkaar gerelateerd zijn. Verder wordt onderzocht hoe beginnende geletterdheid voorspeld kan worden aan de hand van deze drie factoren. Ten slotte wordt onderzocht of training van woordspecificiteit de ontwikkeling van beginnende geletterheid kan bevorderen.
Inzicht in leerprocessen van kinderen zonder taalproblemen is van essentieel belang in het begrijpen van leerprocessen bij kinderen met taalproblemen. Zodoende zal dit project bijdragen aan het leesonderwijs en het ontwikkelen van interventieprogramma’s voor kinderen met taalproblemen. Door het vroeg opsporen van potentiële leesproblemen bij kleuters kunnen er tijdig maatregelen worden genomen om verdere leesproblemen te voorkomen. Als deze training, zoals verwacht, invloed heeft op beginnende geletterdheid, kunnen er bijvoorbeeld educationele programma’s voor kleuters worden ontwikkeld.Young children are surrounded by mysterious sounds and objects: speech and letters. How do they make sense of continuous speech streams uttered around them and how do they make use of knowledge about speech sounds in acquiring literacy? This project investigates phonological precursors to literacy, with an emphasis on the role of lexical specificity. Phonological awareness, speech decoding skill and lexical specificity are known precursors of literacy. Lexical specificity is defined as the richness and specificity of phonological representations in the emerging lexicon: knowledge about how words ought to sound. How do these three phonological factors predict emergent literacy in kindergartners? How are the factors related to each other? What is the role of lexical specificity? And can early literacy skills be enhanced by training lexical specificity? These questions are addressed in a longitudinal study and several intervention studies.

Categories :